POLITICA DE CONFIDENŢIALITATE

Ultima actualizare: 25.05.2018

ATELIER MISS H SRL-D cu sediul social in Bucuresti, str Italiana, nr 25, sector 2, capital social 200 lei, inregistrata la Registrul Comerţului cu numarul J40/4072/2016, C.U.I: 35825671, (denumită în continuare „MissH”, „Societatea” sau „noi”) este interesată de respectarea confidențialității datelor dumneavoastră cu caracter personal și dorește să vă informeze prin prezenta în legătură cu modul în care noi colectăm, folosim, stocăm, transferăm și dezvăluim sau prelucram în orice alt mod datele dumneavoastră cu caracter personal prin intermediul prezentului website (denumit în continuare “Site”).

Această politică de confidențialitate („Politica de Confidențialitate”) se aplică pentru toți vizitatorii Site-ului și acoperă toate serviciile oferite de MissH prin intermediul Site-ului.

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate cu respectarea prevederilor legale în materia protecției datelor cu caracter personal, inclusiv, dar fără a se limita la prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (“Legea nr. 677/2001”) și prevederile Regulamentului european nr. 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date („Regulamentul”) (aplicabil începând cu 25 mai 2018).

Vă rugăm să citiți integral Politica de Confidențialitate înainte de a introduce orice fel de date pe acest Site pentru a înțelege politicile si practicile noastre cu privire la informația cu caracter personal si cum o tratam. Daca nu sunteți de acord cu aceasta Politica de Confidențialitate, nu veți putea utiliza toate sau o parte din funcționalitățile acestui Site si nu veți putea accesa serviciile MissH oferite prin intermediul Site-ului.

Prin punerea la dispoziția noastră a datelor dumneavoastră cu caracter personal sau prin utilizarea Site-ului, sunteți de acord cu termenii și condițiile acestei Politici de Confidențialitate.

1.              Datele cu caracter personal pe care le colectam si cum le colectam

Va informam ca:

  • pentru utilizarea acestui Site este necesară introducerea unor date cu caracter personal ale dumneavoastră, în calitate de utilizator, după cum urmează: numele şi prenumele, numărul de telefon mobil, e-mailul și adresa dvs. de corespondență;
  • in cazul in care ne contactați prin intermediul Site-ului, vom putea păstra copii ale corespondentei respective care poate conține date cu caracter personal;
  • răspunsurile dumneavoastră la sondaje pe care le vom face prin intermediul Site-ului (la care nu sunteți obligați sa răspundeți) pot conține date cu caracter personal;

(toate cele de mai sus fiind denumite în continuare “Date cu Caracter Personal”).

Colectarea Datelor cu Caracter Personal acoperita de aceasta Politica de Confidențialitate se realizează prin furnizarea de către dumneavoastră prin intermediul formularelor electronice de înregistrare disponibile pe Site, de tipul formularelor de comenzi pentru produsele MissH precum şi de fiecare dată când dumneavoastră transmiteți un e-mail sau text sau orice forma de mesaj electronic cuprinzând date cu caracter personal către MissH. Nu este obligatorie furnizarea altor date suplimentare, dacă nu sunt solicitate in mod expres în formular. În cazul în care astfel de date suplimentare sunt, totuși, furnizate de către dumneavoastră şi introduse în baza noastră de date, acestea vor fi prelucrate conform prezentei Politici de Confidențialitate daca reprezintă Date cu Caracter Personal. În nicio situație nu se vor colecta sau prelucra în orice fel categorii speciale de date cu caracter personal, de tipul codului numeric personal sau alte date similare cu caracter special.

2.              Informații de contact

Nu se realizează accesarea de către MissH a informațiilor de contact din echipamentul utilizatorului Site-ului.

3.              Scopul prelucrării Datelor cu Caracter Personal

Principalul scop al prelucrării Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal de către MissH constă în plasarea în bune condițiuni a comenzilor pentru produsele MissH și îndeplinirea obligațiilor legale de facturare.

4.              Dezvăluirea Datelor cu Caracter Personal

MissH poate dezvălui Datele cu Caracter Personal către parteneri contractuali, furnizori de bunuri sau servicii şi către împuterniciții săi (entități care prelucrează datele personale în numele și pe seama MissH) în același scopuri pentru care MissH prelucrează Datele cu Caracter Personal, respectiv pentru scopuri privind efectuarea platilor  si livrarea comenzilor plasate pe Site. Toți acești destinatari sunt de acord şi se angajează fata de MissH să utilizeze Datele cu Caracter Personal conform clauzelor prezentei Politici de Confidențialitate şi în scopurile incluse în prezenta.

Datele cu Caracter Personal pe care le oferiți vor rămâne pe teritoriul României, pe serverul Site-ului.

Putem de asemenea dezvălui Datele cu Caracter Personal către afiliați ai MissH, unui cumpărător/ achizitor / cesionar in cazul unei restructurări, fuziuni, reorganizări, dizolvări sau orice alta forma de vânzare a Societății sau unei părți din aceasta, inclusiv într-o procedura de lichidare, faliment, sau orice procedura similara, daca este cazul.

5.              Securitatea prelucrării datelor personale

MissH se angajează să asigure securitatea Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal. În acest scop, MissH aplică măsuri tehnice şi organizatorice adecvate pentru protejarea Datelor cu Caracter Personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, precum şi împotriva oricărei alte forme de prelucrare ilegală. Site-ul nostru este protejat prin criptare si parolarea accesului pe server si exista masuri de securitate informatice realizate de programatorul Site-ului.

Va rugam sa aveți in vedere ca siguranța si securitatea Datelor cu Caracter Personal poate depinde si de dumneavoastră. In situația in care v-am transmis sau dumneavoastră ați ales o parola pentru acces la (anumite părți ale) Site(-ului), sunteți răspunzător pentru a păstra acea parola confidențială. Ca atare va solicitam sa nu dezvăluiți parola nimănui.

Cu privire la perioada pentru care Datele dumneavoastră cu Caracter Personal vor fi prelucrate, menționăm că MissH intenționează să prelucreze aceste date pana la indeplinirea obligatiilor pentru care le-am prelucrat, in conformitate cu scopul prelucrarii si potrivit dispozitiilor legale.

6.              Drepturile utilizatorului

Conform legislației aplicabile, în calitate de persoană vizată, beneficiați de următoarele drepturi:

(i)             dreptul de acces la date,

(ii)            dreptul de a interveni asupra datelor,

(iii)          dreptul de a vă opune in orice moment, în mod gratuit, ca datele care vă vizează să fie prelucrate,

(iv)          dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale pe baza unei prelucrări automate, (

(v)            dreptul de a vă adresa instanțelor competente și/sau autorității de supraveghere și, începând cu data aplicării Regulamentului,

(vi)          dreptul de a obține ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal („dreptul de a fi uitat”),

(vii)         dreptul la portabilitatea datelor, precum și (viii) dreptul de a solicita restricționarea prelucrării în măsura permisă de legea aplicabilă.

Vă veți putea exercita drepturile menționate mai sus, prin transmiterea unei cereri scrise, semnate si datate la sediul MissH de la adresa menționată mai sus sau la adresa de e-mail: elena@missh.ro in atentia Elenei Selegean, persoana responsabila cu activitatile de prelucrare a datelor MissH.

 

7.              Minori

Acest Site nu este destinat minorilor cu vârsta sub 18 ani. Ca atare, nu prelucram cu știință Date cu Caracter Personal ale minorilor sub 18 ani. Daca sunteți sub 18 ani, va rugam sa nu va înregistrați pe Site si nu ne transmiteți nici un fel de informație despre dumneavoastră. In cazul in care luam la cunoștință ca am colectat, fără acordul reprezentantului legal necesar conform prevederilor legale, Date cu Caracter Personal care aparțin unui minor sub 18 ani vom șterge acea informație, cu excepția cazului in care am avea obligația legala de a nu șterge acele date, caz in care vom acționa conform obligației legale. Daca considerați ca am putea deține informații de la sau despre un minor sub 18 ani va rugam sa ne contactați la datele de mai sus.

8.              Web-site-uri terțe

Această Politică de Confidențialitate nu abordează și nu suntem responsabili pentru confidențialitatea, informațiile solicitate sau alte practici ale unor web-site-uri terțe, inclusiv ale oricărei terțe părți care operează orice web-site sau proprietate web (inclusiv dar nelimitativ, orice aplicație) care este disponibilă prin intermediul acestui Site sau către care acest Site conține un link de trimitere. Disponibilitatea sau includerea unui link către orice asemenea web-site nu implică susținerea acestuia de către MissH sau responsabilitatea în orice formă a MissH pentru acest web-site, iar prezenta Politică de Confidențialitate nu se aplică acelor web-site-uri. Vă încurajăm să citiți politica de confidențialitate aferentă fiecărui site terț pe care îl accesați.

În schimb, această Politică de Confidențialitate acoperă publicitatea și aplicațiile noastre pe web-site-uri terțe, daca acea publicitate și acele aplicații conțin trimiteri la această politică.

9.              Actualizări ale Politicii de Confidențialitate

Este posibil ca periodic să modificăm această Politică de Confidențialitate. Vă rugăm să verificați legenda ”Ultima actualizare” din partea de sus a prezentei Politici de Confidențialitate. Orice modificări aduse acestei Politici de Confidențialitate vor intra în vigoare la momentul postării Politicii de Confidențialitate revizuite pe Site. Prin continuarea utilizării Site-ului ulterior acestor modificări înseamnă că acceptați Politica de Confidențialitate revizuită și sunteți de acord cu aceste modificări.